Michael王今早赶飞机迟到了!
2018.07.17
ECI Awards


奖项:金奖

参赛类别:营销创新类-旅游出行类(目的地/旅游服务/出行服务/公共交通等)
作品名称:Michael王今早赶飞机迟到了!
主要贡献公司:北京氢动益维科技股份有限公司

                                        
作品概述:
通过“第一视角”拍摄,集中展现一名商务人士赶飞机遇到的囧途,让很多人身临其境,发出“这不就是我吗?”的感慨。最后结尾处节奏突然放慢,与前面焦虑紧张形成鲜明对比,将用户代入到神州专车的安静环境内。